סקר עצים
להיתר בניה

מה זה אגרונום בהקשר של סקר עצים להיתר בנייה?

על מנת להבין מה זה אגרונום, ראשית עלינו להבין את הדרישה בחוק לביצוע סקירת עצים לפני היתר בנייה:

עם כניסתו לתוקף של תיקון 89 לחוק התו"ב בשנת 2009. נדרש לבצע סקר עצים להיתר בניה על ידי אגרונום, לכל העצים הבוגרים אשר נמצאים בקווי תכנית בניה ועד 5 מטר מקווי התכנית,לשם בחינתו והכנת חוות דעת תכנונית ו/או קבלת החלטה למתן היתרי בניה הכרוכים ברישיונות לכריתת/העתקת/ שימור  עצים. הסקר מתבצע  על פי נוהל של פקיד היערות.  ביצוע הסקר כולל בתוכו מספר מאפיינים אותם נסקור:

 

ערך מין העץ

כל אחד מן העצים הנסקרים על ידי אגרונום, מקבל ניקוד מאחד עד חמש על פי טבלה המהווה מקדם לערך המין. ניקוד ערך העץ נקבע על פי תרומת המין, נדירותו, חשיבותו, ועוד. המספר אותו מקבל ערך מין העץ נכלל בחישוב הכספי הניתן לכל עץ במסגרת ערך חליפי.

מצב בריאותי

מצבו הבריאותי של העץ, גם כן מהווה את אחד הערכי על פיו קובע האגרונום את ערכו הכספי של העץ. את הניקוד קובע אגרונום על סמך בדיקה ויזואלית חיצונית ועל פי מאפיינים כגון, נטיית גזע העץ, מזיקים ומחלות, וכן על פי היקף הפגעים והרקבונות במידה וקיימים בעץ.  הניקוד אשר מתקבל מאפס לעץ מת, עד חמש לעץ בריא. הינו חלק מהנוסחה להערכת מצבו הבריאותי של העץ ומאפשר הערכה לגבי מצבו ותוחלת חייו של העץ. עץ אשר קיבל ניקוד של 3 ומטה יצויין נימוק לקביעת הניקוד.  

מקום העץ

מקום נטיעתו של העץ ביחס לשטחי ציבור מהווה גם כן מאפיין לקביעת שווי העץ על ידי אגרונום. הניקוד מופרד לשני מצבים, הראשון עץ אשר נמצא בתחום ישוב, עיר, וכו'. כאשר המצב השני מתייחס לעצים במרחב הפתוח, כגון, יערות, צידי דרכים, וכו'.

הניקוד אשר מתקבל בתחומי ישובים וערים הינו משלוש עד חמש, כאשר ככל שאנו מתקרבים למרחב הציבורי הניקוד אשר מתקבל מהעץ הינו גבוה יותר עקב כך שהציבור מפיק תועלת רבה יותר ממנו.

 

חופת העץ

ניקוד חופת העץ נקבע על פי הקוטר המרבי של חופת העץ. כיוון שלמעשה חלק ניכר מתרומת העץ למרחב ולסביבה הינו נוף העץ, ככל שקוטר חופת העץ, ומכאן גם נוף העץ גדולים יותר העץ יקבל ניקוד גבוה יותר על ידי אגרונום. קוטר החופה מקבל ערכים מאחד עד חמש בהתאמה לקוטר חופת העץ.

 

ערך חליפי

כל אותם מדדים אשר התייחסנו אליהם מסתכמים בסוף לשווי כספי יחודי לכל עץ. כאשר אנו מתייחסים לשאלה מה עושים עם העצים כחלק מתכנית הבניה, אנו למעשה מייעדים כל עץ לאחד משלושה אפשרויות. שימור, העתקה, כריתה. במידה ואנו מעוניינים לכרות את העץ, כחלק ממתן רישיון כריתה של פקיד היערות, נצטרך למעשה להחזיר את שוויו של העץ. כחלק מפיתוח השטח לאחר הבניה אנו ננטע לדוג' עצים בשווי הכולל של העץ שנאלצנו לכרות, כך שלמעשה אנו משמרים את ערך העץ.

 

אזור שורשים מוגן

עבודות בניה ופיתוח, יכולות להיות הרסניות לעצים, אם על ידי פגיעה מכנית בעץ, בגזע העץ, או בשורשים. או לחלופין על ידי פגיעה כגון הידוק הקרקע ועוד. כיוון ואנו מעוניינים למנוע פגיעה בעצים הקיימים בשטח במהלך העבודות, אנו קובעים תחום של אזור שורשים מוגן. תחום זה הנקבע כפועל יוצא של היטל נוף העץ או לחלופין של קוטר הגזע, הינו אזור אשר צריך להיות מתוחם למניעת מעבר כלים, ריכוז פסולת, ועבודות בניה ופיתוח. כל עבודה בתחום אזור השורשים נדרשת להיתר מפקיד היערות.

 

צור קשר

אגרונום מומחה אורי אייגנר

מייל: oritrees@gmail.com

טלפון: 050-4239584

פקס: 077-3293762

לוגו אגרונום