בטיחות עצים

בטיחות עצים למוסדות חינוך

בדיקות בטיחות עצים נערכות במוסדות החינוך השונים כמדי שנה בכדי למנוע מקרים העלולים לסכן באופן ממשי את תלמידי בתי הספר והגנים והצוות החינוכי. בדיקת בטיחות עצים מבטיחה ביצוע הערכה שיטתית ומתוכננת של עצים, כך שניתן לגזום או להסיר עצים פגומים, ענפים או צמחייה, לפני שמתרחשים אירועים חמורים. על כל מוסד חינוכי לקיים מדיניות ניהול בטיחות עצים כדי להבטיח, כי עצים וצמחייה אינם מהווים סכנה.

 

מדוע נערכות בדיקות בטיחות עצים במוסדות החינוך?

בדיקות בטיחות עצים מבוצעות בהתאם להוראות משרד החינוך בבתי הספר והגנים השונים מדי שנה, על מנת לשמור על הבטיחות המרבית במוסדות השונים. מחלקת החינוך מספקת לכל המוסדות החינוכיים רשימת בדיקות בטיחות בנושאי תחזוקת הקרקע וניהול סיכוני עצים וצמחייה. בדיקות בטיחות העצים נעשות כפעולות מנע עבור מקרים העלולים לסכן את התלמידים והצוות בשטחי מוסדות החינוך השונים. 

 

האם עצים במוסדות החינוך מהווים סיכון בטיחותי?

מה הופך את העץ לבטוח או למסוכן? עץ בריא הוא עץ בטוח. בריאות העץ פירושה, שלעץ יש מערכת שורשים טובה, מבנה גזע וענף טוב ועלווה בריאה. עץ בריא באזור בו יש עומסי תנועה נמוכים יכול להיחשב כבטוח לאנשים. לעומת זאת, עץ לא בריא הוא מסוכן. עץ שקוצץ או נגזם בעבר הוא מסוכן. עצים גדולים באזורים גבוהים בשטחי בתי הספר והגנים עלולים להיות מסוכנים.

כיצד נערכות בדיקות בטיחות עצים וצמחייה?

בדיקות בטיחות העצים והצמחייה מבוצעות באמצעות מדידות והערכות שונות:  

  • זיהוי כלל העצים והצמחייה בשטח נתון והערכת פוטנציאל הסכנה 
  • הערכת הרגלי הצמיחה הטבעיים של העצים
  • בדיקת מערכת השורשים של העצים 
  • בדיקת גזע העצים 
  • בחינת מבנה הענפים של העצים
  • בדיקת הצמחייה המקיפה את העצים ובאזורים הסמוכים לגדרות השטח

 

מתי נערכות בדיקות בטיחות עצים במוסדות החינוך השונים?

בדיקות בטיחות עצים נערכות כמדי שנה ובהתאם להנחיות משרד החינוך. הבדיקות נערכות בדרך כלל, כאשר תלמידי בתי הספר והגנים יוצאים לחופשה שנתית ארוכה בחודשי הקיץ יולי ואוגוסט. כמו כן, לעתים בדיקות הבטיחות נערכות באופן תכוף יותר, למשל בעקבות נזקי מזג אויר או שינויים בקרקע ובשטחי מוסדות החינוך. 

 

מי מבצע את בדיקות בטיחות העצים? 

בדיקות בטיחות עצים נעשות על ידי אגרונום מוסמך ומנוסה. בסיום בדיקות הבטיחות מופק דוח מפורט המכיל מיפוי של כלל העצים והצמחייה בשטח המתקן הנבדק, צילומים, המלצות עבור הסרה או גיזום של עצים וצמחייה המהווים סיכון ורמת דחיפות ביצוע העבודות הנדרשות.

צור קשר

אגרונום מומחה אורי אייגנר

מייל: oritrees@gmail.com

טלפון: 050-4239584

פקס: 077-3293762

לוגו אגרונום