חוות דעת אגרונום

כשמדובר על גוזם מומחה כדי לקבל חוות דעת מקצועיות

שורשי עץ

חוות דעת מקצועיות של אגרונום, משמשות אותנו בתחומים רבים ושונים במהלך החיים. חוות הדעת יכולות להיות בנושא של נזקים שנגרמים עקב ענפים שנשברים(ואז נדרש להביא גוזם מומחה) פירות מסוימים, שורשים של העץ שמגיעים למקומות וגורמים נזק לרכוש, נזקים שנעשו לעצים בכוונה תחילה, סכסוכים משפטיים ועוד. לעתים המועצה או העירייה מבקשים מאיתנו חוות דעת של אגרונום בנושא שתילות שהתחייבנו אליהם, עצים שמסמנים גבולות מגרש, או עצים שמסיבות שונות אנו מעוניינים לכרות או להעתיקם. אולי בכלל אנחנו רוצים לדעת באיזו צורה הכי מומלץ לבצע גיזום מקצועי. אנו מתעסקים גם בכל הנושא של סקר עצים בצורה מקצועית.

אגרונום מלומד

חברתנו נותנת שירותי חוות דעת מקצועית על ידי אגרונום מומחה, ובעל תעודת גוזם מומחה. לכל שאלה בעיה ופתרון אשר תידרשו אליו ושנדרשת בו חוות דעת מקצועית הערוכה על ידי אגרונום. לאחר ביקור במקום הכולל שימת דגש לכל הפרטים הרלוונטיים ולמאפיינים הסביבתיים הייחודים למקום ולבעיה הנוכחית. חברתנו מפיקה דו"ח מסודר הכולל בנוסף לתמונות, סקירה של העניין אשר בשלו נדרשת חוות דעת של אגרונום, והמלצות להמשך טיפול או אישורים שונים לפי העניין.

צור קשר

אגרונום מומחה אורי אייגנר

מייל: oritrees@gmail.com

טלפון: 050-4239584

פקס: 077-3293762

לוגו אגרונום