סקר
יציבות עצים

מהו סקר יציבות עצים וענפים

יציבות עצים – על מה מדובר?

המושג יציבות עצים מתייחס לבדיקות הנעשות בשטחי מוסדות החינוך השונים כמדי שנה, בהתאם להנחיות משרד החינוך, להבטחת התנאים הבטיחותיים. בדיקות אלה כוללות סקרי עצים וצמחייה הנמצאים בתוך שטחי המתקנים החינוכיים ובצמוד לגדרות המקיפים אותם.

על פי דרישת משרד החינוך ברשימה המנחה לעריכת מבדק במוסדות חינוך, יש לבצע מדי שנה בדיקת יציבות עצים וענפים במתחם המוסד החינוכי ובצמוד לגדרות המוסד על ידי אגרונום. הסקר מתבצע על מנת לנהל ולהפחית את הסיכונים היכולים להיגרם עקב עצים וצמחייה הנמצאת במתחם. האגרונום בחברתנו מנפיק בסיום ביצוע הסקר דו"ח הכולל בתוכו: סימון העץ במקום הימצאו על ידי מספר, מתן המלצה לביצוע במידת הצורך, מתן קדימות לביצוע העבודה, וכן תצלום של העץ וסביבתו.

מה כולל סקר יציבות העצים?

בדיקות להערכת יציבות עצים מספקות מספר ממצאים:

  • זיהוי העצים ותכונותיהם
  • מיפוי סביבת העצים והצמחייה המקיפה אותם
  • הבנה של היציבות המבנית של שורשי העץ וענפיו
  • הכוונה לגובה מקסימאלי יציב של העץ והענפים
  • הבנה של השפעות הרוח והעומס על יציבות העץ והענפים
  • המלצות להגנה על עצים לשימור שנחשבו בעבר כלא בטוחים
  • המלצות על כריתת עצים או ענפים המהווים סיכון מידי 

מתי מבצעים סקרי יציבות עצים?

את סקר יציבות העצים מבצעים כמדי שנה במוסדות החינוך השונים. בדרך כלל, הבדיקות מבוצעות בחודשים בהם תלמידי הגנים ובתי הספר השונים נמצאים בחופשה השנתית המתקיימת בכל שנה  בחודשי הקיץ יולי-אוגוסט. 

מהי החשיבות של סקר יציבות העצים?

בכל מוסד חינוכי, בגנים ובבתי הספר השונים, גדלים עצים וצמחייה המקיפה אותם. אלה הם חלק מהנוף הטבעי וכן הם משמשים לשיפור איכות הסביבה או לנוי. אולם לעתים, עצים וצמחייה יכולים להוות מקור למפגעים שונים, למשל בעתות סערה, כאשר רוחות או נזקי מזג אויר מאיימים על יציבותם של העצים. סקרי עצים מבוצעים כפעולת מניעה של אותם מצבי סיכון, העלולים לסכן באופן ממשי את הנמצאים בסביבתם. 

מי מבצע סקר יציבות עצים?

את בדיקות יציבות העצים והענפים בדרך כלל מבצע אגרונום מורשה המתמחה בסקרי עצים. האגרונום משתמש בכלים המתקדמים ביותר הקיימים בתחום, בכדי לספק הערכות מדויקות למיפוי כלל העצים והצמחייה בשטח נתון וליציבות העצים והענפים. 

מהן הפעולות הנעשות בסיום סקר יציבות העצים?

בסיום סקר העצים מופק דוח המסכם את מיקומם של כלל העצים והצמחייה בשטח הנבדק וכן את רמת הסיכון או התקינות העולים מהבדיקה. הדוח כולל בתוכו צילומים, המלצות לשיפור הבטיחות בשטח האמור ורמת דחיפות ביצוע העבודה והשינויים הנדרשים.

 

 ישנם שלושה נושאים עיקריים אשר אגרונום בחברתנו מתייחס בבואו לבצע את הסקר:

 

זיהוי העץ ותכונותיו

חלק חשוב בביצוע סקר עצים הוא זיהוי העץ ותכונותיו. ישנם עצים הרגישים למחלות ומזיקים מסוימים המחלישים את שלד העץ. ישנם עצים הנוטים לנפילת ענפים כבדים באופן פתאומי. עצים אשר נוטים להתהפך מהשורש. אילו עבודות גיזום קודמות נעשו. ועוד תכונות רבות. כל אלו משפיעות השפעה מכרעת על עבודת האגרונום אשר מעריך את כלל הסיכונים הנובעים מהעצים במוסד החינוכי.

סביבת העץ

לבד מתכונות כל עץ, אנו בוחנים את סביבתו. האם העץ מושקה, אולי נעשות עבודות חפירה בקרבתו. האם יש לו מקום להתפתחות בריאה של מערכת השורשים ונוף העץ. ועוד היבטים סביבתיים נוספים. כל אלו חלק ממכלול הנתונים שהאגרונום מתחשב בהם בביצוע סקר הסיכונים.

מיקום העץ

נושא בעל דגש גדול מאוד הינו איפה העץ נטוע? האם בכניסה לשער בית הספר? בחניית האופניים של התלמידים? אולי מאחורי אולם הספורט? כל אלו שיקולים משמעותיים לאגרונום המעריך ומנהל את הסיכונים הנובעים מהעצים במוסד החינוכי.

 

צור קשר

אגרונום מומחה אורי אייגנר

מייל: oritrees@gmail.com

טלפון: 050-4239584

פקס: 077-3293762

לוגו אגרונום