סקר
יציבות עצים

מהו סקר יציבות עצים וענפים

על פי דרישת משרד החינוך ברשימה המנחה לעריכת מבדק במוסדות חינוך, יש לבצע מדי שנה בדיקת יציבות עצים וענפים במתחם המוסד החינוכי ובצמוד לגדרות המוסד על ידי אגרונום. הסקר מתבצע על מנת לנהל ולהפחית את הסיכונים היכולים להיגרם עקב עצים וצמחייה הנמצאת במתחם. האגרונום בחברתנו מנפיק בסיום ביצוע הסקר דו"ח הכולל בתוכו: סימון העץ במקום הימצאו על ידי מספר, מתן המלצה לביצוע במידת הצורך, מתן קדימות לביצוע העבודה, וכן תצלום של העץ וסביבתו.

  ישנם שלושה נושאים עיקריים אשר אגרונום בחברתנו מתייחס בבואו לבצע את הסקר:

 

זיהוי העץ ותכונותיו

חלק חשוב בביצוע סקר עצים הוא זיהוי העץ ותכונותיו. ישנם עצים הרגישים למחלות ומזיקים מסוימים המחלישים את שלד העץ. ישנם עצים הנוטים לנפילת ענפים כבדים באופן פתאומי. עצים אשר נוטים להתהפך מהשורש. אילו עבודות גיזום קודמות נעשו. ועוד תכונות רבות. כל אלו משפיעות השפעה מכרעת על עבודת האגרונום אשר מעריך את כלל הסיכונים הנובעים מהעצים במוסד החינוכי.

סביבת העץ

לבד מתכונות כל עץ, אנו בוחנים את סביבתו. האם העץ מושקה, אולי נעשות עבודות חפירה בקרבתו. האם יש לו מקום להתפתחות בריאה של מערכת השורשים ונוף העץ. ועוד היבטים סביבתיים נוספים. כל אלו חלק ממכלול הנתונים שהאגרונום מתחשב בהם בביצוע סקר הסיכונים.

מיקום העץ

נושא בעל דגש גדול מאוד הינו איפה העץ נטוע? האם בכניסה לשער בית הספר? בחניית האופניים של התלמידים? אולי מאחורי אולם הספורט? כל אלו שיקולים משמעותיים לאגרונום המעריך ומנהל את הסיכונים הנובעים מהעצים במוסד החינוכי.

 

צור קשר

אגרונום מומחה אורי אייגנר

מייל: oritrees@gmail.com

טלפון: 050-4239584

פקס: 077-3293762

לוגו אגרונום