על פי מה נקבעת מסוכנות עץ?

על פי מה נקבעת מסוכנות עץ?

מדי שנה אנו פוגשים בידיעות חדשותיות אודות עצים או ענפים שקרסו. ידיעות אלו למרבה השמחה, לרוב מסתכמות בידיעה קטנה, זאת כיוון שהם הובילו לפגיעה ברכוש בלבד. ולצד זאת, אל לנו להיות שאננים שכן מקרים הגורמים לפציעה קשה ואף לאובדן טרגי כבר דווחו, גם במחוזותינו.

עץ עלול לקרוס כתוצאה ממחלות מסוימות המובילות להיחלשותו, כמו גם כתוצאה מסופות עזות. אירועי גשם קיצוניים הולכים והופכים לתופעה מוכרת בישראל, דבר אשר לא מן הנמנע, יוביל לקריסות רבות נוספות של עצים בכללותם, ולרוב בענפים, חלקם כבדים ומשמעותיים.

לאור כל אלו, חלה החובה לבחון את מידת מסוכנותם של עצים, דבר הנעשה על בסיסם של קריטריונים שונים הנסקרים על-ידי מומחים בתחום.

קבוצת הסיכון של העץ

איש מקצוע המתמחה בתחום, יוכל לבחון את העץ ולהעריך את מידת מסוכנותו הראשונית על בסיס השתייכותו לקבוצות סיכון ידועות מבעוד מועד.

כך, ישנם עצים עבים ואיתנים אשר מסוגלים לעומד אל מול פגעי הטבע וכן סטטיסטית אינם מהווים כל מפגע מסוכן, ולצידם עצים חלשים יותר הנוטים מטבעם להישבר, ואשר יכולים לחשוף את העוברים והשבים לסכנה מוחשית, ובעיקר בעת רוחות עזות וסופות.

בדיקת מצבו של העץ

סימנים חיצוניים המופיעים על גבי העץ, יכולים בהחלט להוות חלק בלתי מבוטל מן ההחלטה באם אכן יש לנקוט בצעדים מסוימים או שמא ניתן להותיר את העץ כפי שהוא.

אנשי מקצוע כגון אגרונומים, הבוחנים את העץ, יכול למצוא סימנים המעידים על התנוונות בדרגות חומרה שונות, על קיומן של מחלות עלים אשר עלולות להחליש את בסיסו של העץ, ועד למזיקים שונים שלעתים נחבאים מן העין ונמצאים אך ורק כאשר נערכת סקירה מקיפה וייעודית.

הסביבה החיצונית

לא ניתן להתעלם מהיבטים סביבתיים שונים אשר יכולים אף הם להשפיע באופן ניכר על מידת המסוכנות של העץ והסיכויים להפיכתו למפגע מסכן חיים.

משטר האקלים משתנה מאזור לאזור, ולתנאי לחות ויובש, שינויי חום וקור קיצוניים, קרבה אל אזורי סופה ורוחות וכיוצא בזאת; כל אלו יכולים בהחלט להשפיע על שיקוליו של איש המקצוע הבוחן את מידת המסוכנות של העץ כלפי הסביבה.

באילו צעדים ניתן לפעול בהתאם להחלטה?

בהתאם להערכת הסיכונים, ובכפוף למצבו של העץ, ניתן לקבוע על דרכי הפעולה הנדרשות לצורך בטיחות הציבור.

אין משמעות הדבר היא כי בהכרח עלינו לשלוף את מסורי השרשרת ולכרות את העץ בכללותו. לכך יש להוסיף לא מעט תקנות והליכים שונים בהם יש לנקוט בטרם מבצעים מהלך שכזה. פעולות תחזוקה, טיפול רפואי בעץ שנועד להשיב את בריאותו וכן כריתתם של ענפים שונים אשר עלולים להיסדק ולהישבר יכולים להוביל לפתרון הבעיה.

עם זאת, יש לציין כי כל האמור זה עתה, איננו מהווה חלופה לייעוץ עם איש מקצוע ואיננו נועד לטכס עצה עבור אדם השוקל לערוך פעולות אלו באופן עצמאי.

כתיבת תגובה