צריכים סקר עצים עבור היתר בנייה?

צריכים סקר עצים עבור היתר בנייה?

כל פרויקט בנייה בישראל מחויב בקבלת היתר בנייה. היתר זה ניתן בתנאים מסויימים, אשר נקבעו בחוק על ידי הממשלה ואי עמידה בהם עלולה לגרור קנסות, הריסה של מבנים ובמקרים מסוימים אף מאסר בפועל. היתרי בנייה בדרך כלל מתייחסים לשטח עליו יתבצע הפרויקט ולתקני הבנייה בפועל. למשל, היתר בנייה מחייב בדיקה של שטח האדמה על מנת להעריך את הקרקע ולהימנע בפגיעה בסביבה טרם הבנייה. במידה ועל השטח צומחים עצים למשל, בעל השטח יהיה מחויב לבצע סקר עצים טרם תחילת הבנייה.

מהו היתר בנייה?

היתר בנייה הוא אישור רשמי שהונפק על ידי הסוכנות הממשלתית המקומית המאפשר להמשיך בפרויקט בנייה או שיפוץ ברכוש פרטי. הכוונה היא להבטיח כי הפרויקט מתכנן לעמוד בתקנים המקומיים לשימוש בקרקע, יעוד ובנייה. תקנים אלה נועדו להבטיח את שלומם של הבעלים והדיירים הנוכחיים והעתידיים ולספק אכיפה של מדיניות יעוד ושימוש בקרקע.

מתי יש צורך בהיתר בנייה?

לא כל פרויקטים של בנייה ושיפוץ בתים דורשים היתר בנייה. אם אתם שוכרים קבלן לביצוע העבודות, הוא בדרך כלל יטפל עבורכם בתהליך ההיתר, וישקל את עלויות ההיתר להצעתו. אם אתה מבצע את העבודה בעצמך, באחריותך להגיש בקשה להיתר. שים לב שמחלקת הבניין שלך עשויה לדרוש, כי סוגים מסוימים של עבודה נעשים רק על ידי אנשי מקצוע מורשים. ביצוע סקר עצים, למשל, עשוי להיות אסור על קבלני בנייה. 

תהליך קבלת התרי הבנייה

אם אתם מתכננים לבצע את העבודה בעצמכם, תהליך קבלת היתר הבנייה בדרך כלל מתנהל ככה: 

  1. צרו קשר עם משרד הבינוי המקומי ותארו את הפרויקט שתרצו לעשות. אם נדרש היתר, יימסר לך טופס בקשה המתאר את הדרישות להגשת בקשה להיתר בנייה. עבודות מסוימות עשויות לדרוש אישורים מרובים. 
  2. הכן את בקשת ההיתר, כולל כל החומרים הנוספים שיידרשו. פרויקטים של בנייה עשויים לדרוש שרטוטים של תכנון העבודה.
  3. הגישו את בקשת היתר הבנייה ושלמו את כל העמלות הנדרשות. משרד הבינוי ינפיק לכם אישור היתר רשמי. 
  4. כשתתחילו בעבודה, פרסמו את אישור היתר הבנייה כנדרש. המשמעות של הדבר היא הדבקת האישור לדלת או לחלון ליד מקום העבודה למשל. 
  5. בנקודות המיועדות במהלך העבודה, התקשרו למשרד הפיקוח על הבינוי על מנת לתאם פקח, שיבקר באתר העבודה ויבחן את איכות העבודה. אם המפקח מזמין שינויים כלשהם בעבודה, השלימו שינויים אלה ובקשו שיחזור לבדוק את העבודה שוב.
  6. במידה ונדרש סקר עצים עבור בנייה, צרו קשר עם אגרונום מומחה.

כתיבת תגובה